Årsmöte 2021

Bästa medlem i Ivösjöns fiskevårdsförening!

 

Detta årsmöte genomförs på följande sätt.

 

Ni finner en dagordning/beslutsförslag som alla medlemmar får janari ut på sig att ha synpunkter på.

SENAST DEN 1 februari 2021 ska synpunkterna mailats in till fiskevårdsföreningens mailadress ivosjonsfvf@gmail.com 

Uteblir synpunkter kommer de ses som ett stöd för arbetsutskottets förslag. Om du bistår förslagen behöver du således inte göra någonting. 

 

Styrelsen kommer efter inkomna synpunkter fatta slutgiltiga beslut och i det fall stora invändningar kommit in på frågor som kan bordläggas till kommande årsmöte så kommer detta ske. Slutgiltigt årsmötesprotokoll kommer tillsammans med kommentarer kring inkomna synpunkter, finnas på föreningens hemsida den 10 februari.

 

Frågor kan ställas till vår email eller till Johan Wagnström på 0703-79 77 66

 

Christopher Martinsen

Ordförande

©2020 by Ivösjöns Fiskevårdsförening