POLICY FÖR FISKETÄVLINGSARRANGEMANG I IVÖSJÖN OCH LEVRASJÖN

Fisketävlingar är en viktig del av fritidsfisket och Ivösjöns fiskevårdsförening har som mål att arrangera ett utbud av tävlingar som tillfredsställer olika grupper av fiskare. Detta innefattar isfisketävlingar, abborrfisketävling på sommaren och gäddtävlingar under den kalla delen på året. Ytterligare tävlingar kan bli aktuella om efterfrågan finns.
Tävlingsverksamheten ska följa föreningens regler och rekommendationer och kunna fungera som ett föredöme kring hur fiske ska bedrivas. De rekommendationer som finns rörande Catch & Release ska tillämpas så att dödligheten minimeras vid återutsättning. Särskilda överväganden måste göras om tävlingar som baseras på Catch & Release ska genomföras under den varma delen på året. Detta med anledning av att dödligheten vid återutsättning ökar med ökad vattentemperatur.
Ivösjöns fiskevårdsförening ska i första hand genomföra tävlingar i egen regi, men andra aktörer är välkomna att stötta föreningens tävlingar.
Förbudet mot fiske av kommersiella skäl innebär att det krävs tillstånd från föreningen för att få arrangera fisketävlingar. Mindre informella tävlingar utan kommersiellt inslag som priser och anmälningsavgifter är givetvis tillåtna. Föreningen ska vara restriktiv att medge att tävlingar, utöver de egna, då påverkan från fisketävlingar har visat sig vara större än förväntat. Föreningens huvuduppdrag är att förvalta Ivösjön och Levrasjön på ett hållbart sätt och tävlingsverksamheten ska stötta detta arbete genom kunskapsspridning kring hantering av fisk, men också med att hålla tävlingsverksamheten på en rimlig nivå. Föreningen följer den allmänna debatten kring Catch & Release i allmänhet och i tävlingssammanhang i synnerhet för att få en lämplig nivå på tävlingsverksamheten.
Tävlingskommittén, som väljs på årsmötet, har föreningens förtroende att hantera samtliga frågor rörande tävlingsverksamhet och stämmer av löpande med styrelsens arbetsutskott.

Christopher Martinsen
Ordförande Ivösjöns fiskevårdsförening

 

FISKETÄVLINGAR

Föreningens tävlingskommitté arrangerar årligen ett antal tävlingar efter Gädda och Abborre. De år vi blir berikade med is på sjön så arrangeras också pilketävlingar.

Ivösjön Pike Masters

Spinnfiske efter Gädda

Ivösjön Pike Masters är en tävling klassad under SPL (Swedish pike league) som är en kvalserie inför SM i Gädda. Tävlingen körs i team på 2-3 personer och man får räkna sina 5 längsta gäddor.

Mer info här

Ivösjön Trolling Masters

Trollingtävling efter Gädda
Med bonus för Gös och Öring

Gäddträffen har varit en anrik tävling i vår förening. Inför 2020 tar nya krafter vid och justerar tävlingen lite. Bland annat blir det poängsystem med fler arter än gädda. Namnet byts därför till Ivösjön Trolling Masters. Mer info kommer inom kort

Mer info här

Sommarabborren

Abborretävling

Sommarbborren är en familjär tävling för stora som små, nybörjare eller erfaren. Ja alla är välkomna. Den tyngsta abborren vinner tävlingen.

Mer info här

ISFISKE TÄVLINGAR

Abborre tävling från isen

Föreningen står inför en utmaning gällande väder... De år vi får tillräckligt säker is på sjön så arrangerar vi Per-Eriks kanna samt  Abborrekungen. Dessa har tyvärr uteblivit senaste åren just pga dåliga isar.

Mer info här
 
Tid ej fastställd
Plats ej fastställd
 
0 DAGAR KVAR TILL EVENEMANGET
12 sep. 2020 08:00 – 20:00
Småbåtshamnen i Bromölla,
Kyrkvägen 17, 295 35 Bromölla, Sverige
 
0 DAGAR KVAR TILL EVENEMANGET
Föreningens anrika trollingtävling efter största gäddan. En ny version tar vid 2020 där man får bonuspoäng för bifångst av Gös och Öring
26 sep. 2020 07:00 – 19:00
Småbåtshamnen i Bromölla,
Kyrkvägen 17, 295 35 Bromölla, Sverige