OM VÅRA SJÖAR

Ivösjön (6 m.ö.h) är med sin yta på 54 km² Skånes största insjö. Sjöns medeldjup är 10,5 meter och största djup är ca 50 meter. Den är belägen i ett mycket kuperat och naturskönt område i nordöstra Skåne mellan Bromölla och Kristianstad.

Ivösjöns Fiskevårdsförening förvaltar sedan 1954 Ivösjön genom ett nyttjanderättsavtal med fiskerättsägarna som organiseras i Ivösjöns fiskevårdsområdesförening. Sedan 2015 arrenderas även Levrasjön som ligger öster om Ivösjön av Levrasjöns fiskevårdsområdesförening.

Föreningen välkomnar alla fiskeintresserade, som genom att betala medlemsavgiften på 300 kr, blir medlem i föreningen och får fiska under ett helt år i Ivösjön och Levrasjön.

Ivösjön är känd för ett mycket storvuxet abborrbestånd som lever på de stora norsstimmen som simmar i sjön. Gösen har efter en lång svacka repat sig och ökar för varje år. Gäddbeståndet är starkt och många gäddor på 10 - 15 kilo har fångats i sjön. Levrasjön är en fiskriksjö med fint abborr- och gäddfiske.


Föreningens mål är att ansvarsfullt vårda Ivösjön- och Levrasjöns miljö, dess fiskbestånd och erbjuda alla medlemmar och fiskekortsköpare ett fantastiskt fiske i en fantastisk natur.


Vårt motto är "Var rädd om Ivösjön - det finns bara en!"


Digitalt sjökort finns att köpa hos Bromölla Marin & Fiskecenter


Inplastad djupkarta finns att köpa hos bland annat

Biblioteket i Bromölla

Bromölla Marin & Fiskecenter

Brödernas i Bromölla

Motor & Marin i Bäckaskog

Båtramper i Ivösjön finns i bl.a:

Bromölla, Pärlan (kräver tagg) Klicka för att komma till deras hemsida

Bromölla, Skräbeån mynningen

Vånga/Furestad, (avgift men öppen) 

Näsum, Klackabacken (kräver kod)

Bäckaskog slott (naturramp)

Axeltorp, Wetlandi (naturramp)

Ivö, vid Ivökiosken (avgift men öppen)

Båtramp i Levrasjön finns i 

Bromölla, Råby badplats

 

STYRELSEN 2021

Ordförande, Christopher Martinsen     AU
Vice Ordförande, Johan Wagnström   AU
Sekreterare, Adam Freij                       AU
Vice Sekreterare, Peter Barrdahl         AU
Kassör, Roger Johnsson                     AU
Valberedning, Stefan Gabrielsson       AU
Marth Bengtsson                                 AU
Revisor, Benny Karlsson                          
Revisor, Alf Molin                                     
Revisor sup, Sone Birgersson                 
Nils-Arne Hagelin                                    

Viktor Jonsson                                         
Åke Birgersson                                        
Martin Birgersson                                    

Hasse Persson                                        
Suppleant, Björn Martell               Adj AU

ÖVRIGA FUNKTIONER

Tävlingskommitten 

Peter Barrdahl

Tillsynssektionen

Peter Barrdahl

Redaktör Fisksumpen

Marth Bengtsson

Tillsynspersoner

Peter Barrdahl

Björn Martell

Stefan Gabrielsson

Joakim Antoniusson

Adam Freij

VAD HÄNDER I FÖRENINGEN?

I föreningen jobbar vi ständigt med nya tankar och ideer. Under 2020 hade vi en vision om att hålla några olika "temakvällar" där

vi försöker dela vår kunskap till fler. Allt från nybörjartips inom fisket till mer avancerad användning av ekolod och plotter. Detta gick i

stöpet pga Covid-19. Vi planerar nu för 2021, har Du fler ideer och önskemål? Kontakta oss här.  Utöver detta har föreningen ett antal fisketävlingar utspridda under året. Även dessa fick ställas in under 2020.  Mer info om våra tävlingar finner du här.

ORDFÖRANDE HAR ORDET  2019

Bästa medlemmar!
Det är dagen efter årsmötet. Minus 10 grader i Näsum. Jag sitter med en god känsla efter årsmötet där ca 75 medlemmar var närvarande. Styrelsen fick bra stöd för sina synpunkter och förslag till ändringar. En förklaring till våra synpunkter följer härnedan: Ivösjöns                      fiskevårdsförening har alltid motverkat en överreglering av fiskets bedrivande.  Vi har istället litat på våra medlemmars goda omdöme, dvs att alla med Ivösjöns och Levrasjöns bästa för ögonen tar ansvar för hur man bedriver sitt fiske. Jag tycker att det egentligen inte är mycket begärt och är också tacksam för att det stora flertalet medlemmar också sköter sig exemplariskt. Vi har många exempel på medlemmar som städar upp när man är ute på sjöarna, att man påtalar när man ser någon fiska i fredningsområden och att man stöttar vår verksamhet trots att man inte fiskar. Tyvärr är det ju så att det ofta är ett fåtal som genom sina handlingar tvingar fram regeländringar som drabbar alla medlemmar. Vi har i det längsta undvikit att lägga de förslag som årsmötet nu fastställde, men tyvärr ser jag en utveckling som måste bromsas. Våra ändringar presenteras i artikeln om årsmötet liksom motivet till dem. Generellt kan dock sägas att vi ser en snålhet och en ansvarslöshet som förvånar oss: Att medlemmar nyttjar möjligheterna i medlemskapet för att slippa undan några hundralappar till föreningen eller för att tjäna lite pengar på sin fångst. Att fisk återutsätts efter att ha dragits upp från stora djup trots att all tillgänglig kunskap visar att dessa inte överlever. Styrelsen valde att i några fall direkt införa ändrade regler och i ett fall att som steg ett införa rekommendationer. Jag hoppas givetvis att signalen är klar – det är dags att ta ansvar för sitt fiske. Tyvärr har reglering en ensidig riktning. Har man en gång infört regler så kan man inte återgå. I dagens samhälle så är det många som förbannar att man snart sagt inte får ha något ifred. Båtmotorer stjäls, nedskräpningen ökar och skadegörelse är vardagsmat. Låt oss som en motvikt till denna utveckling ta vårt ansvar som medmänniskor och nyttjare av våra fina sjöar. Låt oss hålla rent på öar och stränder, informera de som inte förstått fiskereglerna, betala för det fiske vi bedriver och bedriva fiske med ansvar och med tanke på sjöarnas bästa. Fisksumpen Ivösjöns fiskevårdsförening är helt baserat på ideellt arbete och vi vill inte utveckla vår verksamhet mot en förbud- och kontrollverksamhet. Med det sagt vill jag tacka alla rättskaffens medlemmar, för ni är trots allti en förkrossande majoritet, för ert stöd till vår förening. Vi hoppas ha er kvar och att ni värvar vänner till oss så vi kan vända den negativa trenden i vår medlemskår. Var rädda om Ivösjön! Det finns bara en!
Christopher Martinsen, ordförande

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2019

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

2019

Här följer en kort sammanfattning av mötet. Protokollet i sin helhet kan ni läsa på föreningens hemsida. Val av styrelsen och suppleanter Val av styrelseledamöter för perioderna 2019 och 2020 blev följande: Omval av Christopher Martinsen, Adam Freij, Stefan Gabrielsson, Peter Andersson, Nils-Arne Hagelin, Christer Lundqvist, Andreas Karlsson och Martin Birgersson. Till styrelsesuppleant för 2019 valdes:

Omval av Björn Martell. Christopher Martinsen fick fortsatt förtroende som ordförande på ett år och Johan Wagnström som vice ordförande i fiskevårdsföreningen. Val av tillsynssektionen. Till tillsynsansvariga på ett år valdes Pontus Lundh, Björn Martell och Peter Andersson. Val av tävlingskommitté. Till tävlingskommitté på ett år valdes Pontus Lundh och Peter Andersson.  Se övriga val på föreningens hemsida. Efter val av styrelse, suppleanter och kommittéer lästes

Årsmötet ägde rum i nya sporthallens/arenans lokal i Sparbankshallen ochlockade ca 75medlemmar varav fyra kvinnor, vilket var mycket glädjande!Men vi ser gärna att det kommer fler kvinnor och även fler yngre medlemmarsom kan få mer inspiration lärdom om föreningen och dess mål ochverksamheter.